Hỗ trợ sinh viên Hỗ trợ sinh viên

Hội thảo cơ hội nhận học bổng của công ty Acecook Việt Nam
21 tháng 04, 2017
Thời gian: 9h00 thứ năm, ngày 12/5/2017. Địa điểm: phòng Hội thảo C2.
> Xem thêm
Buổi hướng dẫn " Đối sách phỏng vấn" dành cho sinh viên muốn tìm kiếm cơ hội tại các doanh nghiệp...
21 tháng 04, 2017
Thời gian: 13h30 - 15h00, 07/05/2017 (Chủ nhật). Địa điểm: Hội trường C2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
> Xem thêm
Hội thảo tuyển dụng "Hãy đồng hành cùng LG VC DVC" cơ hội việc làm dành cho sinh viên Trường Đại...
17 tháng 04, 2017
Thời gian: 9:00 ~ 11:00 (Buổi sáng), ngày 25 tháng 4 năm 2017 tại phòng Hội thảo C2.
> Xem thêm
Hội thảo tuyển dụng của Công ty Robert BOSCH Engineering and Business Solution Việt Nam
14 tháng 04, 2017
Thời gian: 8h00 thứ tư ngày 10/05/2017. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2
> Xem thêm
1 2 3 ... 15 Next