Thông báo

Quay lại

Các chương trình học bổng sau đại học thuộc Dự án AUN/SEED-Net năm học 2017-2018

- Thông tin chi tiết và hướng dẫn nộp hồ sơ mời tham khảo website: http://www.seed-net.org/application-forms/

- Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng năm 2017-2018:

 

Chương trình học bổng

Hạn cuối nộp hồ sơ tại Phòng HTQT

1) PhD in Japan

20/9/2017

2) Master's Degree Program (Master’s)

20/10/2017

3) PhD Sandwich

20/10/2017

4) PhD in Singapore

15/1/2017 (August 2018 intake)

30/6/2018 (January 2019 intake)

 

- Cán bộ phòng HTQT phụ trách chương trình: Đoàn Thu Trang

Email: trang.doanthithu@hust.edu.vn, Điện thoại: 3 869 3796

Một số thông tin cơ bản về các chương trình học bổng xem TẠI ĐÂY.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T03
11
Bách khoa OpenDay 2018