Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 41 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

+ 10h00 tại P.201 – tòa nhà Tạ Quang Bửu: BGH (PGS. P.H.Lương) chủ trì lễ trao tặng sách do cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) trao tặng cho Thư viện trường ĐHBK Hà Nội. TP: Theo giấy mời. Thư viện Tạ Quang Bửu chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Trần Thanh Hoài, chuyên ngành: Hóa lí thuyết và Hóa lí. Đề tài: “Tổng hợp và nghiên cứu tính tương thích sinh học khả năng tạo mô xương của vật liệu composit poly (D, L) lactic axit/hydroxyapatit”. Mã số: 62440119. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 14h30 tại C1-222: BGH (GS. Đ.V.Phong) chủ trì họp Hội đồng Khoa học cấp trường đánh giá công trình NCKH của sinh viên năm học 2016-2017. TP: Theo giấy mời, các Chủ tịch HĐ NCKH SV của các phân ban thuộc Khoa/Viện. Phòng KHCN chuẩn bị nội dung. 

THỨ 3

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Thúy, chuyên ngành: Vật liệu Điện tử. Đề tài: “Chế tạo và nghiên cứu các đặc tính của dây nano Si”. Mã số: 62440123. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 4

 

THỨ 5

+ 09h00 tại Hội trường C2: BGH (GS. Đ.V.Phong) khai mạc triển lãm Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ Bách khoa 2017. Phòng KHCN phối hợp với Đoàn Thanh niên, CTCT&CTSV tổ chức triển lãm. Kính mời các thầy cô và sinh viên quan tâm tham dự.

THỨ 6

+ 08h00 tại Hội trường C2: Hội nghị tổng kết hoạt động NCKH và thi Olympic của sinh viên  năm học 2016-2017. Kính mời các thầy cô và sinh viên quan tâm tham dự. Các sinh viên đạt giải NCKH và Olympic có mặt đầy đủ theo giấy mời. Phòng KHCN và CTCT&CTSV chuẩn bị nội dung.

+ 14h00 tại Hội thảo C2: BGH (PGS. T.V.Tớp) chủ trì họp phổ biến quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ mới ban hành theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017. TP: Viện trưởng, Phó Viện trưởng phụ trách đào tạo nghiên cứu sinh và trợ lý SĐH của các Viện chuyên ngành, Viện nghiên cứu. Viện SĐH chuẩn bị.

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Phí Thị Thanh Mai, chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm. Đề tài: “Nghiên cứu lên men axit lactic từ xylose, cellobiose và dịch thủy phân rơm rạ bởi một số chủng vi khuẩn Lactobacillus”. Mã số: 62540101. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 7

 

CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC: