Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 48 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

+ 14h00 tại C1-213: Phỏng vấn ứng viên chương trình TF SCALE 2017. Phòng HTQT chuẩn bị.

THỨ 3

+ 08h00 đến 17h00 tại Hội thảo C2: Tập huấn xây dựng danh mục học phần theo CDIO. Người thuyết minh: PGS.TS. Nguyễn Hữu Lộc. (Sáng từ 8h00: thuyết trình về phương pháp xây dựng danh mục học phần theo CDIO đáp ứng chuẩn đầu ra của CTĐT & trao đổi về chuẩn đầu ra. Chiều từ 14h00: thực hành và trao đổi, thảo luận). TP: các HĐ xây dựng và phát triển CTĐT (3-5 người), đại diện: Phòng ĐTĐH, Viện SĐH, TT ĐBCL. Phòng ĐTĐH chuẩn bị.

+ 12h00 tại C1-222: BGH (PGS. P.H Lương) chủ trì buổi tiếp Đoàn đánh giá Dự án AUN/SEED-Net và JICA. TP: Theo giấy mời. Phòng HTQT chuẩn bị.

THỨ 4

+ 09h00 tại C1-222: BGH (PGS.T.V.Tớp) chủ trì, họp kiểm tra tiến độ 6 CTĐT kỹ sư (KTHH, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Vật liệu, Kỹ thuật Điện tử truyền thông, CNTT Việt Nhật, CNTT Tiếng Anh - ICT) theo tiêu chuẩn AUN-QA. TP: Ban Lãnh đạo 6 Viện, tổ viết báo cáo tự đánh giá. TTĐBCL chuẩn bị.

THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

+ Từ 05h00 đến 11h00 ngày 20/7/2017: Công ty Điện lực HBT thông báo tạm ngừng cấp điện tại TBA động cơ đốt trong (phòng TN ĐCĐT; P205 C6; PTN Công trình thủy; ½ tầng 1 nhà C8 phía đông).

 + Đề nghị các đơn vị khẩn trương nộp Báo cáo Quý II/2017 về phòng HCTH (C1-217).