Thông báo

Thông báo Thông báo

Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp...
14 tháng 04, 2021
Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022
Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021
23 tháng 03, 2021
Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021
Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình khoa học và công...
02 tháng 09, 2020
Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển chi tiết (cấy) ghép y sinh trên cơ sở vật liệu titan phục vụ nhu cầu nội địa hóa” thực hiện từ năm 2021
Thông báo Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng chức danh Giáo sư cơ...
29 tháng 07, 2020
Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp...
12 tháng 07, 2020
hướng dẫn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021
1 2 3 ... 8 Next

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN