Thông báo

Thông báo Thông báo

Kế hoạch xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017
19 tháng 07, 2017
Thực hiện thông báo số 37/TB-HĐCDGSNN ngày 4/7/2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xin gửi tới các đơn vị kế hoạch xét công nhận chức danh giáo sư (GS),...
Bộ GD&ĐT tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KHGD cấp QG 2017
16 tháng 06, 2017
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 382/TB-BGDĐT ngày 7/6/2017 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học...
Hướng dẫn thực hiện việc kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học
14 tháng 06, 2017
Căn cứ Quyết định số 2612/QĐ-ĐHBK-HCTH ngày 8/9/2014 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường thực hiện việc tính khối lượng nghiên cứu khoa học áp...
Hướng dẫn triển khai xét chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017
22 tháng 05, 2017
Đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 của Sở KHCN Tỉnh Quảng Ngãi
01 tháng 04, 2017
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018
1 2 3 ... 4 Next